Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1988-380".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-08-01
Datum van uitgifte 1988-08-30
Identifier stb-1988-380
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-08-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 380
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 augustus 1988 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 19 november 1986 (Stb. 587) tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maatregelen van terbeschikkingstelling en enige andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen, van inwerkingtreding van artikel V, onder A en B, van de wet van 26 november 1986 (Stb. 593) tot herziening van de regeling betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling, van gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1988 (Stb. 321) houdende wijziging van de wet van 19 november 1986 tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen, van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 29 januari 1987 (Stb. 55), houdende tijdelijke regeling van de rechtspositie van personen die in een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden worden verpleegd (Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden) en van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 6 juni 1988 (Stb. 282), houdende regels inzake de tenuitvoerlegging van de maatregel van terbeschikkingstelling (Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling)
Uitgever Ministerie van Justitie