Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-08-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1988-360".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-08-01
Datum van uitgifte 1988-08-04
Identifier stb-1988-360
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-08-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 360
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie a.i. van 1 augustus 1988, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Warenwet (Stb. 1935, 793), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 21 april 1988, Stb. 358
Uitgever Ministerie van Justitie