Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1988-288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-04-20
Datum van uitgifte 1988-06-30
Identifier stb-1988-288
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 288
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 april 1988, houdende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519) en van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) ter zake van de uitoefening van grondrechten
Uitgever Ministerie van Justitie