Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1988-225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-05-04
Datum van uitgifte 1988-05-26
Identifier stb-1988-225
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-05-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 225
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 4 mei 1988, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 2, 5, 6, 7, 8, 10, eerste lid, 11, 12, 13, 14, tweede en derde lid, 27, 30 tot en met 43 en 54 van de Binnenschepenwet en van het Binnenschepenbesluit
Uitgever Ministerie van Justitie