Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1988-172".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-04-20
Datum van uitgifte 1988-04-28
Identifier stb-1988-172
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-04-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 172
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 april 1988 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 1988 (Stb. 77) houdende herziening van enige wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën (Wet indeling geldboetecategorieën II)
Uitgever Ministerie van Justitie