Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1988-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-03-30
Datum van uitgifte 1988-03-31
Identifier stb-1988-115
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-03-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 115
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 maart 1988, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enige andere wetten (wijziging van het uitkeringssysteem op grond van de Algemene Ouderdomswet voor gehuwde pensioengerechtigden alsmede handhaving van de gelijkstelling van niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten en handhaving van het ouderdomspensioen voor éénoudergezinnen)
Uitgever Ministerie van Justitie