Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1987-633".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1987-12-10
Datum van uitgifte 1988-01-07
Identifier stb-1987-633
Jaargang 1987
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-01-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 633
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 december 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 17, vierde lid, en 42, negende lid, van de Werkloosheidswet (Besluit verlaagde wekeneis en arbeidsverledeneis Werkloosheidswet)
Uitgever Ministerie van Justitie