Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-12-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1987-506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1987-10-28
Datum van uitgifte 1987-12-01
Identifier stb-1987-506
Jaargang 1987
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1987-12-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 506
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 oktober 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet personenvervoer (Besluit personenvervoer)
Uitgever Ministerie van Justitie