Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-1987 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1987-310".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1987-06-03
Datum van uitgifte 1987-06-30
Identifier stb-1987-310
Jaargang 1987
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1987-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 310
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 juni 1987, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 mei 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Uitvoeringswet betreffende het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (Stb. 1987, 246)
Uitgever Ministerie van Justitie