Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1986-656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1986-12-24
Datum van uitgifte 1986-12-30
Identifier stb-1986-656
Jaargang 1986
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 656
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 december 1986, houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen - en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (beëindiging van het ten laste komen van het Rijk van premies in geval van niet-schuldige nalatigheid)
Uitgever Ministerie van Justitie