Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1986-639".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1986-12-18
Datum van uitgifte 1986-12-29
Identifier stb-1986-639
Jaargang 1986
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 639
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 december 1986, houdende premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten
Uitgever Ministerie van Justitie