Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1986-587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1986-11-19
Datum van uitgifte 1986-12-04
Identifier stb-1986-587
Jaargang 1986
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-12-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 587
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 november 1986 tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet gevangeniswezen en enkele andere wetten omtrent de maatregel van terbeschikkingstelling en enige andere onderwerpen die met de berechting van geestelijk gestoorde delinquenten samenhangen
Uitgever Ministerie van Justitie