Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1986-580".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1986-11-13
Datum van uitgifte 1986-12-02
Identifier stb-1986-580
Jaargang 1986
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-12-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 580
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 november 1986, houdende inwerkingtreding van de wet van 21 mei 1986, Stb. 276, tot nadere wijziging van enige sociale verzekeringswetten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds en enige fiscale wetten in verband met het misbruik van rechtspersonen
Uitgever Ministerie van Justitie