Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1986-206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1986-04-23
Datum van uitgifte 1986-04-29
Identifier stb-1986-206
Jaargang 1986
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-04-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 206
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 april 1986, houdende partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de economische delicten, de Vreemdelingenwet en enkele andere wetten
Uitgever Ministerie van Justitie