Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-1986 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1985-739".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-12-21
Datum van uitgifte 1986-01-14
Identifier stb-1985-739
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1986-01-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 739
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 december 1985, houdende de inwerkingtreding van de rijkswet van 12 december 1985 (Stb. 669) tot vaststelling van bepalingen omtrent de Regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk
Uitgever Ministerie van Justitie