Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1985-715".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-12-18
Identifier stb-1985-715
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 715
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers (en bijlagen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1985-12-27