Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-1985-669".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-12-12
Datum van uitgifte 1985-12-23
Identifier stb-1985-669
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-12-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 669
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 12 december 1985, houdende bepalingen omtrent de Regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk
Uitgever Ministerie van Justitie