Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1985-632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-12-03
Identifier stb-1985-632
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-12-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 632
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 december 1985 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 57, onderdeel b, en 60, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1985-12-12