Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1985-617".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-11-20
Datum van uitgifte 1985-12-10
Identifier stb-1985-617
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-12-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 617
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 november 1985, houdende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en andere wetten in verband met de herziening onderscheidenlijk hernieuwde vaststelling van de rechtspositie van militaire ambtenaren en dienstplichtige militairen
Uitgever Ministerie van Justitie