Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1985-451".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-08-08
Datum van uitgifte 1985-08-22
Identifier stb-1985-451
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-08-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 451
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 augustus 1985, houdende a. wijziging per 1 januari 1985 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984; b. wijziging per 1 juni 1985 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en enige andere rechtspositieregelingen; c. vaststelling van een overgangsregeling garantietoelage minimumloon ingaande 1 juni 1985; d. bepaling met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985
Uitgever Ministerie van Justitie