Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1985-412".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-07-11
Datum van uitgifte 1985-07-25
Identifier stb-1985-412
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-07-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 412
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 juli 1985, houdende vaststelling datum van inwerkingtreding van de wet van 30 mei 1985 tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie (Stb. 307)
Uitgever Ministerie van Justitie