Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1985-181".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1985-03-29
Datum van uitgifte 1985-03-29
Identifier stb-1985-181
Jaargang 1985
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1985-03-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 181
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 29 maart 1985, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 28 maart 1985, Stb. 180
Uitgever Ministerie van Justitie