Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1984-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1984-03-10
Datum van uitgifte 1984-04-17
Identifier stb-1984-91
Jaargang 1984
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1984-04-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 10 maart 1984 tot herziening van bepalingen van het Wetboek van Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën (Wet indeling geldboetecategorieën)
Uitgever Ministerie van Justitie