Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1984-470".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1984-10-06
Datum van uitgifte 1984-10-30
Identifier stb-1984-470
Jaargang 1984
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1984-10-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 470
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 oktober 1984 tot uitvoering van de artikelen 3, 4 , 10a, derde en vierde lid jo eerste lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494) (Besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden)
Uitgever Ministerie van Justitie