Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1984-38".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1984-02-08
Datum van uitgifte 1984-02-23
Identifier stb-1984-38
Jaargang 1984
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1984-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 38
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 8 februari 1984, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Koninklijk besluit van 26 oktober 1983, Stb. 682)
Uitgever Ministerie van Justitie