Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1983-682".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1983-10-26
Datum van uitgifte 1984-01-19
Identifier stb-1983-682
Jaargang 1983
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1984-01-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 682
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 oktober 1983 tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan (Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement)
Uitgever Minister van Justitie