Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1983 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1983-664".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1983-12-21
Datum van uitgifte 1983-12-30
Identifier stb-1983-664
Jaargang 1983
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1983-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 664
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 december 1983 tot inwerkingtreding van de Wet van 19 januari 1983, Stb. 59, houdende regeling van de fusie van naamloze en besloten vennootschappen en van de Wet van 7 december 1983, Stb. 663, tot aanpassing van de wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht
Uitgever Minister van Justitie