Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-1983 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1982-782".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1982-12-20
Datum van uitgifte 1983-03-15
Identifier stb-1982-782
Jaargang 1982
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1983-03-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 782
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 december 1982, houdende de vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) (Besluit informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen)
Uitgever Ministerie van Justitie