Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1982-744".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1982-12-29
Datum van uitgifte 1982-12-31
Identifier stb-1982-744
Jaargang 1982
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1982-12-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 744
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 29 december 1982, houdende inwerkingstelling van de Wet nadere wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet op het Praeventiefonds (Stb. 1982, 702) alsmede vaststelling van het tijdstip als bedoeld in artikel 44a, vierde lid, van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 42a, vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Uitgever Ministerie van Justitie