Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1982-63".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1982-02-19
Datum van uitgifte 1982-03-09
Identifier stb-1982-63
Jaargang 1982
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1982-03-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 63
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 19 februari 1982, houdende inwerkingtreding van de wet van 15 mei 1981, Stb. 295 tot regeling van de omrekening in Nederlands geld van in goud uitgedrukte rekeneenheden (Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden), en van het Koninklijk besluit van 19 januari 1982, Stb. 5, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 1 van deze wet (Besluit omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden)
Uitgever Ministerie van Justitie