Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1982-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1982-01-08
Datum van uitgifte 1982-02-11
Identifier stb-1982-31
Jaargang 1982
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1982-02-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 31
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 8 januari 1982, houdende inwerkingtreding van de wet van 4 juni 1981, Stb. 370, tot nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet op de Loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige andere wetten (invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten)
Uitgever Ministerie van Justitie