Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1982-207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1982-03-12
Datum van uitgifte 1982-04-22
Identifier stb-1982-207
Jaargang 1982
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1982-04-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 207
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 maart 1982, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 22 mei 1981, houdende wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (Medezeggenschap in kleine ondernemingen), Stb. 1981, 416
Uitgever Ministerie van Justitie