Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1981-741".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1981-11-30
Datum van uitgifte 1981-12-29
Identifier stb-1981-741
Jaargang 1981
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1981-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 741
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 november 1981, houdende uitvoering van artikel 2 van de Wet geluidhinder (Stb. 1979,99) met betrekking tot de geluidproduktie van motorvoertuigen (Besluit geluidproduktie motorvoertuigen)
Uitgever Ministerie van Justitie