Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Visserij. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1981-677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1981-10-30
Datum van uitgifte 1981-11-19
Identifier stb-1981-677
Jaargang 1981
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1981-11-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 677
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw en Visserij
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 oktober 1981, houdende voorschriften betreffende de samenstelling en de werkwijze van de commissie beheer landbouwgronden
Uitgever Ministerie van Justitie