Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1981-370".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1981-06-04
Datum van uitgifte 1981-07-07
Identifier stb-1981-370
Jaargang 1981
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1981-07-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 370
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 4 juni 1981, houdende nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige andere wetten (invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van premie en loon- en omzetbelasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten)
Uitgever Ministerie van Justitie