Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-1980-535".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1980-10-01
Datum van uitgifte 1980-10-16
Identifier stb-1980-535
Jaargang 1980
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1980-10-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 535
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 1 oktober 1980, houdende 1. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 85) 2. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86)
Uitgever Ministerie van Justitie