Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-08-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1980-443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1980-08-07
Datum van uitgifte 1980-08-28
Identifier stb-1980-443
Jaargang 1980
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1980-08-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 443
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 augustus 1980, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1979, 442) en van enige daarmee samenhangende regelingen
Uitgever Ministerie van Justitie