Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1980-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1980-01-07
Datum van uitgifte 1980-02-26
Identifier stb-1980-41
Jaargang 1980
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1980-02-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 41
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 januari 1980, houdende de inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99)
Uitgever Ministerie van Justitie