Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1980-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1980-01-11
Datum van uitgifte 1980-01-17
Identifier stb-1980-1
Jaargang 1980
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1980-01-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 1
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 11 januari 1980, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 20 december 1979, Stb. 709
Uitgever Ministerie van Justitie