Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1979-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1979-02-16
Datum van uitgifte 1979-03-27
Identifier stb-1979-99
Jaargang 1979
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1979-03-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 99
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 16 februari 1979, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder (Wet geluidhinder)
Uitgever Ministerie van Justitie