Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1979-709".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1979-12-20
Datum van uitgifte 1979-12-27
Identifier stb-1979-709
Jaargang 1979
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1979-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 709
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 december 1979, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinderbijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting)
Uitgever Ministerie van Justitie