Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1979-379".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1979-07-05
Datum van uitgifte 1979-07-19
Identifier stb-1979-379
Jaargang 1979
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1979-07-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 379
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 5 juli 1979 inzake de schadeloosstelling en de toekenning van uitkering en pensioen aan de leden en de gewezen leden van het Europees Parlement, alsmede van pensioen aan hun weduwen en wezen (Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement)
Uitgever Ministerie van Justitie