Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-1979-137".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1979-03-17
Datum van uitgifte 1979-04-03
Identifier stb-1979-137
Jaargang 1979
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1979-04-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 137
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 17 maart 1979, houdende 1) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144) en 2) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen aanvullend Protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972,144)
Uitgever Ministerie van Justitie