Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-1978 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1978-465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1978-09-14
Datum van uitgifte 1978-09-21
Identifier stb-1978-465
Jaargang 1978
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1978-09-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 465
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 september 1978, houdende vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979, 1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomsten belasting
Uitgever Ministerie van Justitie