Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-08-1978 gepubliceerd door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1978-422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1978-07-08
Datum van uitgifte 1978-08-10
Identifier stb-1978-422
Jaargang 1978
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1978-08-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 422
Publicerende organisatie Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 juli 1978 ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, houdende de omschrijving van de categorieën van personen op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn
Uitgever Ministerie van Justitie