Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-1977 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1977-605".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1977-10-21
Datum van uitgifte 1977-11-08
Identifier stb-1977-605
Jaargang 1977
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1977-11-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 605
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 21 oktober 1977 tot aanvulling van het Koninklijk besluit van 23 april 1919 (Stb. 181), houdende intrekking van de Koninklijke besluiten van 20 februari 1816, nr. 69, en van 3 januari 1818, nr. 91, en tot vaststelling van nieuwe bepalingen nopens het bekomen, wijziging enz. van wapens voor provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen of instellingen
Uitgever Minister van Justitie