Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-1976 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1976-499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1976-10-01
Datum van uitgifte 1976-10-19
Identifier stb-1976-499
Jaargang 1976
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1976-10-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 499
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 oktober 1976, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 juni 1976 tot wijziging van de Opiumwet en enige daarmee verband houdende bepalingen in andere wetten (Stb. 424)
Uitgever Ministerie van Justitie