Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-1976 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1976-395".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1976-07-22
Datum van uitgifte 1976-07-22
Identifier stb-1976-395
Jaargang 1976
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1976-07-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 395
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie a.i. van 22 juli 1976, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 1976 (Stb. 320)
Uitgever Ministerie van Justitie