Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-1975 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1975-515".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1975-09-24
Datum van uitgifte 1975-10-09
Identifier stb-1975-515
Jaargang 1975
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1975-10-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 515
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 september 1975, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 14 februari 1963, Stb. 50 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de artikelen 124 en 125, vijfde lid van de Pachtwet
Uitgever Ministerie van Justitie