Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-1973 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1973-436".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1973-09-12
Datum van uitgifte 1973-09-21
Identifier stb-1973-436
Jaargang 1973
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1973-09-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 436
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel BESLUIT van 12 september 1973 tot vaststelling van het tijdstip waarop de Wet van 10 mei 1973 (Stb. 228), houdende uitvoering van het op 16 december 1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen en van het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag ter bestrijding van wederrechtelijke gedragingen, gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, in werking treedt.
Uitgever Ministerie van Justitie